1551/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan III till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 13 mars 2000 genom Internationella sjöfartsorganisationens havsmiljöskyddskommittés beslut MEPC.84(44) gjorda ändringarna i bilagan III till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), vilka republikens president godkänt den 29 juni 2001, träder i kraft internationellt för Finlands del den 1 januari 2002 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och på svenska.)

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.