1539/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 35 § lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 35 § som följer:

35 §
Tillsynsmyndigheter

Kommunikationsverket har till uppgift att övervaka att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser iakttas, med undantag för de bestämmelser vars iakttagande konsumentombudsmannen skall övervaka.

Konsumentombudsmannen övervakar att 23 och 25 § iakttas. Konsumentombudsmannen kan med stöd av konsumentskyddslagen (38/1978) ingripa även i fråga om andra sändningar som strider mot 4 kap. i denna lag, om innehållet i sändningarna är sådan marknadsföring som är olämplig eller vilseledande för konsumenterna. Konsumentombudsmannen kan föra ärendet till marknadsdomstolen så som föreskrivs i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 105/2001
LaUB 23/2001
RSv 191/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.