1514/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 10 § lagen om borgen och tredjemanspant

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 mom. lagen den 19 mars 1999 om borgen och tredjemanspant (361/1999) som följer:

10 §
Ändringar av bolagsform och bolagsstruktur

Om ett annat kreditinstitut eller en annan sammanslutning fusioneras med ett kreditinstitut som avses i 2 § kreditinstitutslagen (1607/1993), svarar en borgensman som har ställt generell borgen för kreditinstitutet också för förpliktelser som har uppkommit efter fusionen, även om en underrättelse enligt 1 mom. inte har gjorts.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.