1511/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) en ny 18 b § som följer:

18 b §

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller registrering av koncessionen för kreditinstitut i aktiebolagsform, nedsättning av det bundna egna kapitalet, fusion, delning, överlåtelse av affärsverksamheten, avstående från koncessionen samt likvidation på det sätt som föreskrivs i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001).

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller registrering av koncessionen för kreditinstitut i andelslagsform, nedsättning av det bundna egna kapitalet, fusion, delning, överlåtelse av affärsverksamheten och likvidation på det sätt som föreskrivs i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001).

Registermyndigheten behandlar ärenden som gäller registrering av koncessionen för sparbanker, nedsättning av det bundna egna kapitalet, fusion, delning, överlåtelse av affärsverksamheten och likvidation på det sätt som föreskrivs i sparbankslagen (1502/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001
EkUB 20/2001
RSv 203/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.