1483/2001

Given i Helsingfors den 27 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 4 september 2001 om resurser för social- och hälsovården år 2002 (773/2001) 2 och 5 § som följer:

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård hälsovård
0― 6-åringar 4 157,74 518,29
7―64-åringar 296,82 589,63
65―74-åringar 555,54 1 379,82
75―84-åringar 3 252,42 2 658,50
personer som fyllt 85 år 9 186,42 4 593,43
5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 557,88 euro per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 27 december 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Ritva Kujala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.