1482/2001

Given i Helsingfors den 27 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 9 § 6 mom., sådant det lyder i förordning 1309/1999, som följer:

9 §
Undersökning och vård av mun och tänder

Avgifter som anges i 1―4 mom. får inte uppbäras hos personer som inte har fyllt 18 år. Hos den som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken eller som har ett i 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) avsett intyg om deltagande i minröjning enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen, får avgift inte uppbäras för tandkontroll, profylaktisk behandling eller kliniskt arbete som hör till protetik.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 27 december 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringsråd
Jouko Narikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.