1471/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 73 § grundlagen föreskriver,

ändras i lagen den 12 december 1996 om försöksverksamhet med ungdomsstraff (1058/1996) 14 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1092/1999, som följer:

14 §
Ikraftträdande

Lagen gäller till utgången av 2004, och även därefter skall 12 § 1 mom. och de bestämmelser som gäller verkställigheten av straffet tillämpas. Likaså tillämpas lagen efter 2004 när mål som enligt 1 § hör till lagens tillämpningsområde behandlas i en hovrätt eller högsta domstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 210/2001
LaUB 24/2001
RSv 216/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.