1421/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 6 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 981/1996, som följer:

6 §

Som årsinkomst räknas likväl inte (prioriterade inkomster)


2) vårdbidrag för pensionstagare enligt folkpensionslagen och inte heller barnförhöjning enligt folkpensionslagen;Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 151/2001
ShUB 44/2001
RSv 195/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.