1413/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 21 december 2000 om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner (1176/2000) 3, 4.2, 6, 7 och 10 punkten i bilaga 1 och bilaga 2 som följer:


Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2001 och den tillämpas första gången vid den ansvarsfördelning som verkställs för år 2001.

Helsingfors den 21 december 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Tarja Härkönen

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.