1406/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985), sådant detta lagrum lyder i lag 981/1993:

1 §

Pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för den fördelning av kostnader som avses i 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) ingår i bilaga 1 till denna förordning.

De koefficienter som i enlighet med 1 mom. behövs vid beräkningen finns i bilaga 2 till denna förordning.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2001 och den tillämpas första gången vid fördelningen av de kostnader som hänför sig till år 2001.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets grunder av den 29 april 1998 till pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare för beräkning av pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare årspremie, utjämningsdelen för årspremien och den fond som bildats av utjämningsdelarna (Dnr 5/42/98) jämte ändringar samt social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 18 december 2000 om storheter som behövs för ansvarsfördelningen enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (1140/2000).

Helsingfors den 20 december 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1-2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.