1404/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av tullförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i tullförordningen av den 31 december 1994 (1543/1994) 1 § samt mellanrubriken ovan den och

ändras 2 § 1 mom. och 3 § som följer:

2 §

Det i 53 § tullagen nämnda minsta tullbelopp som bokförs är 10 euro.


3 §

Ränta på i 39 § 2 mom. avsedd tull som återbetalas räknas enligt en årsränta om 9 procent. Ränta betalas inte på belopp som understiger 17 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 20 december 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finansråd
Reijo Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.