1394/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 12 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 21 december 2000 (1213/2000) om ändring av 12 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som följer:


När utbildning anskaffas från en utbildningsanordnare som 2000 har fått statsunderstöd enligt 43 § 3 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), sådant detta lagrum lydde i lag 1186/1998, för utbildning som ordnas i form av avgiftsbelagd service skall såsom avdrag vid prissättningen av utbildningen beaktas en andel av kostnaderna för anskaffning av utbildning 2002―2004 motsvarande statsunderstödet enligt lagen om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1393/2001).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 132/2001
KuUB 17/2001
RSv 187/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.