1382/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av 19 § lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 19 § lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

19 §
Koncession

Om en koncessionsansökan gäller annan till skadeförsäkringsklass 10 hörande försäkring än ansvarsförsäkring för fraktförare, skall i ansökan i enlighet med 14 a § trafikförsäkringslagen (279/1959) uppges namnen och adresserna på de skaderegleringsrepresentanter som utses i alla andra EES-stater.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 190/2001
TrUB 11/2001
RSv 149/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.