1371/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om accis på elström och vissa bränslen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 31 december 1994 om accis på elström och vissa bränslen (1547/1994) 3 § 1 mom. som följer:

3 §

För att skilja lätt brännolja från dieselolja skall i sådan dieselolja som är avsedd att brukas såsom brännolja och vars täthet vid +15°C är högst 0,89 kg/dm3 och vars kinematiska viskositet vid + 20°C är högst 20 mm2/s blandas per liter 0,0025 gram furfural eller 0,006 gram N-etyl-N-[2-(1-isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenylazo)anilin samt dessutom 0,003 gram 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-[(2'-etyl)hexylamino]naftalen eller en sådan mängd 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-(tridecylamino)naftalen eller 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-hydroxinaftalen som med spektrofotometrisk bestämning med våglängd 535 nm ger en lika hög absorbans eller en blandning av de nämnda färgämnena, som till sin stabilitet och sina övriga egenskaper uppfyller de ställda kraven.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 20 december 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Leo Parkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.