1367/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om ändring av 4 § lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1048/2001, som följer:

4 §
Skattegrunden och skattesatsen

Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 5 procent av avkastningen av lotteriet. Lotteriskatten för sådana penningautomater och kasinospel som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten är dock 7 procent av avkastningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 183/2001
FiUB 36/2001
RSv 207/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.