1309/2001

Given i Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen

Enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut den 31 december 1994 om register för fiskerinäringen (1575/1994) 12 § 2 mom. sådan den lyder i beslut (798/1997) som följer:

12 §
Fiskare som skall införas i registret

Fiskare som avses i 1 mom. registreras i fyra grupper enligt följande:

1) grupp 1: fiskare inom havsområdet, vilkas försäljningsinkomster av fiske och av förädling av fångsten (totalinkomster av fiske) uppgår till minst 30 procent av det sammanlagda beloppet av fiskarens samtliga totalinkomster av näringsverksamhet, löneinkomster och övriga regelbundna totalinkomster;

2) grupp 2: fiskare inom havsområdet, vilkas totalinkomster av fiske är mindre än 30 procent men minst 15 procent av det sammanlagda beloppet av fiskarens samtliga totalinkomster av näringsverksamhet, löneinkomster och övriga regelbundna totalinkomster;

3) grupp 3: övriga fiskare som bedriver yrkesmässigt fiske inom havsområdet; samt

4) grupp 4: fiskare inom insjöområdet; vilkas totalinkomster av fiske uppgår till minst 30 procent av det sammanlagda beloppet av fiskarens samtliga totalinkomster av näringsverksamhet, löneinkomster och övriga regelbundna totalinkomster.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 14 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Fiskeriråd
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.