1299/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 5 § förordningen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 30 maj 1997 om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (520/1997) 5 § 1 mom. som följer:

5 §
Obligatoriskt lämplighetsprov

När ansökan gäller behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det krävs juris kandidatexemen eller rättsnotarieexamen, skall det obligatoriska lämplighetsprov som avses i 6 § 2 mom. lagen om erkännande av examina ordnas av Helsingfors universitet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

1) rådets direktiv 89/48/EEG; EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 16, 2) rådets direktiv 92/51/EEG; EGT nr L 209, 24.7.1992, s. 25, 3) kommissionens direktiv 94/38/EG; EGT nr L 217, 23.8.1994, s. 8, 4) kommissionens direktiv 95/43/EG; EGT nr L 184, 3.8.1995, s. 21, 5) kommissionens direktiv 97/38/EG; EGT nr L 184, 12.7.1997, s. 31, 6) kommissionens direktiv 2000/5/EG; EGT nr L 054, 26.2.2000, s. 42

Helsingfors den 12 december 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Högskoleråd
Leena Pirilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.