1293/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av 17 § statistiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statistiklagen av den 21 januari 1994 (62/1994) 17 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1039/1998, som följer:

17 §
Hemlighållande av uppgifter

Uppgifter om företags, koncerners, samfunds och yrkesutövares företags- och organisationsnummer och ett sådant nummers giltighetstid samt namn, språksignum, hemkommun och adress, juridisk form, bransch, var verksamheten är belägen, driftsställen, huvudsakliga varor, omsättningens storleksklass, totala antalet anställda, antalet anställda kommunvis, idkande av utrikeshandel samt, i fråga om koncerner, koncernförhållanden är offentliga. Var och en har rätt att få dessa offentliga uppgifter i utskriftsformat eller i elektronisk form.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 179/2001
FvUB 23/2001
RSv 178/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.