1276/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 4 § förordningen om statsgaranti för konstutställningar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 6 juni 1986 om statsgaranti för konstutställningar (445/1986) 4 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 391/1997, som följer:

4 §

Utställningsarrangörens självriskandel enligt 5 § 2 mom. lagen om statsgaranti för konstutställningar är per utställning 18 000 euro då försäkringsvärdet på utställningsföremålen är under 54 miljoner euro, 36 000 euro då försäkringsvärdet på utställningsföremålen är 54―90 miljoner euro och 54 000 euro då försäkringsvärdet på utställningsföremålen är över 90 miljoner euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 12 december 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.