1272/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 30 december 1992 (1681/1992) om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet, sådan den lyder i lag 928/2000, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till den 31 december 2002.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 133/2001
KuUB 12/2001
RSv 142/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.