1265/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av 1 § lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 1 § 2 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde och skattetagare

Källskatt på löneinkomst betalas i stället för de skatter som skall betalas enligt inkomstskattelagen och i stället för den försäkrades sjukförsäkringspremie.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 182/2001
FiUB 34/2001
RSv 184/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.