1250/2001

Givet i Åbo den 11 maj 2001

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 10 kap. 7 § och 15 kap. 14 §, av dem 15 kap. 14 § sådan den lyder i beslut 898/1997, som följer:

10 kap.

Kyrklig samfällighet

7 §

Tillfälliga gemensamma kyrkofullmäktige skall fastställa inkomstskatteprocenten för det första året samt uppgöra en budget för samfälligheten, i vilken det bestäms på vilket sätt samfällighetens skatteintäkter och övriga inkomster skall fördelas mellan den kyrkliga samfälligheten och envar församling.

15 kap.

Församlingens ekonomi

14 §

Kyrkostyrelsen meddelar vid behov närmare anvisningar om hur budgeten skall göras upp, om fastställande av inkomstskatteprocenten, om skötseln av egendomen, om hur drätseln skall ordnas, om bokföringen och om verkställandet av revision.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002.

Åbo den 11 maj 2001

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.