1210/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 59 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 4 december 1998 (909/1998) om ändring av 59 § sjukförsäkringslagen som följer:


För uppnående av minimibeloppet av sjukförsäkringsfondens finansieringstillgångar överförs under 1998―2003 vid behov ur folkpensionsfonden medel till sjukförsäkringsfonden av de finansieringstillgångar som överstiger det minimibelopp av finansieringstillgångarna som bestäms i 59 § 2 mom. folkpensionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 150/2001
ShUB 31/2001
RSv 151/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.