1195/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 19 och 47 § aravaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i aravaförordningen av den 30 december 1993 (1587/1993) 19 § 1 mom. och 47 § 1 mom., av dessa lagrum 19 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 47/1995, som följer:

19 §
Referensränta för aravalån

Som beräkningsgrund för den ränta som ingår i annuiteten används en räntesats som motsvarar genomsnittet av kostnaderna under tre år för statens upptagning av obligationslån i euro (referensränta för aravalån).


47 §
Korrigering av annuiteten när aravalåne- beloppet ändras

Justeras aravabeloppet efter att lånet har beviljats, korrigerar statskontoret i fråga om lån som beviljats av bostadsfonden och kommunen i fråga om lån som beviljats av kommunen annuitetens storlek. Härvid ökas eller minskas annuitetseurobeloppet i relation till den procentuella förändringen av lånebeloppet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Satu Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.