1182/2001

Given i Helsingfors den 30 november 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatsen för 2002 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 4 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant detta lagrum lyder i lag 839/1996:

1 §

Den procentsats som avse i 2 § 1 mom. social- och hälsovårdsministeriets beslut om de grunder som avses i 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (1116/1996) är 2002 0,07.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 30 november 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Övermatematiker
Leena Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.