1173/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets beslut angående avstående från indrivning av särskilda smärre fordringar

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets beslut av den 26 augusti 1950 angående avstående från indrivning av särskilda smärre fordringar (426/1950) 2 §, sådan den lyder i finansministeriets beslut 455/1981, som följer:

2 §

Skatt, avgift eller annan statens fordran, som avses i den i ovanstående 1 § nämnda lagen, anses vara ringa om den understiger 3 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 5 december 2001

Finansminister
Sauli Niinistö

Regeringsråd
Raija Isotalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.