1139/2001

Given i Helsingfors den 29 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen den 27 juli 1979 om bostadsbidrag för pensionstagare (642/1979) 11 § och

ändras 5 §, sådan den lyder i förordning 887/1982, som följer:

5 §

I 8 § 1 mom. 3 punkten lagen om bostadsbidrag för pensionstagare avsedd betydande förändring anses ha ägt rum

1) när bidragstagarens årliga boendekostnader undergått en förändring som utgör minst 147 euro eller

2) när den årsinkomst som verkar minskande på beloppet av bostadsbidraget stigit med minst 734 euro eller sjunkit med minst 367 euro.

De belopp som nämns i 1 mom. motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknats, och de justeras och avrundas enligt bestämmelserna i 13 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 29 november 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.