1138/2001

Given i Helsingfors den 29 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av folkpensionsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/1956) 54 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 885/1982, samt

ändras i 53 § 2 mom. den finska språkdräkten och 70 § 2 mom., sådana de lyder, 53 § 2 mom. i förordning 1597/1993 och 70 § 2 mom. i nämnda förordning 885/1982, som följer:

70 §

I anmälan skall ingå pensionstagarens fullständiga namn, personbeteckning, pensionsslag, grunderna enligt vilka pensionen bestäms, penningbelopp och tid, för vilken pensionen utbetalas, samt sådan grund för årlig höjning av pensionen, som inte fastställs enligt ovan i 1 mom. nämnd grund.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 29 november 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.