1124/2001

Given i Helsingfors den 29 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 9 och 21 § förordningen om skatteuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/1978) 9 § 2 mom. och 21 § 1 mom., sådana de lyder i förordningen 224/1993, som följer:

9 §

Är prestation mindre än fem euro, återbärs det inte.

21 §

Är det belopp som enligt lagen om skatteuppbörd skall uppbäras eller indrivas mindre än tio euro, uppbärs eller indrivs det inte. Om en särskild debetsedel eller ett inbetalningskort skall sändas den betalningsskyldige för uppbörden av ett belopp som understiger 17 euro, uppbärs beloppet inte. Om det belopp som skall återbetalas understiger fem euro, återbärs det inte.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 29 november 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Matti Halén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.