1121/2001

Given i Helsingfors den 30 november 2001

Lag om ändring av 2 § lagen om kommunikationsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juni 2001 om kommunikationsförvaltningen (625/2001) 2 § 1 punkten som följer:

2 §
Kommunikationsverkets uppgifter

Kommunikationsverket har till uppgift att

1) sköta de uppgifter som enligt telemarknadslagen (396/1997), radiolagen (1015/2001), postlagen (907/1993), lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998), lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998), lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999) samt lagen om förbud mot vissa avkodningssystem (1117/2001) ankommer på verket, samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 146/2000
TrUB 8/2001
RSv 111/2001
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG (31998L0084); EGT nr L 320, 28.11.1998, s. 54

Helsingfors den 30 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.