1090/2001

Utfärdat i Helsingfors den 9 november 2001

Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod

Skattestyrelsen har med stöd av 6 § 2 mom. 2 punkten lagen om förskottsuppbörd av den 20 december 1996 (1118/1996) beslutat:

1 §
Undre gräns för förskott

Förskott fastställs inte, om dess belopp skulle vara mindre än 340,00 euro.

2 §
Förskottets uppbördsrater

Förskott uppbärs av samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/1992) och av samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen, beroende på förskottets storlek, i två eller flera jämnstora rater med en cents noggrannhet som följer:

Förskottsbelopp som uppbärs euro Antal uppbördsrater Uppbördsmånader
340,00―1 700,00 2 räkenskapsperiodens tredje och nionde månad
över 1 700,00 12 räkenskapsperiodens samtliga månader

Om ett samfund eller en samfälld förmån har en räkenskapsperiod som är kortare eller längre än 12 månader, skall antalet uppbördsrater och uppbördsmånader iakttas i tillämpliga delar.

3 §
Uppbörd av ändrat förskott

Då förskott ändras hänförs ändringen i första hand till räkenskapsperiodens resterande, till betalning icke förfallna rater som hänför sig till motsvarande uppbördsmånader som vid ändringen behandlas på samma sätt som hela räkenskapsperioden.

4 §
Ikraftträdelse och tillämpningen

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslutet tillämpas på debiteringar och ändringar av debiteringen av ett samfund och en samfälld förmåns förskott som verkställs den 1 januari 2002 eller senare.

Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod (882/1997).

Helsingfors den 9 november 2001

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Irma Korpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.