1049/2001

Given i Helsingfors den 23 november 2001

Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 juli 1980 om penninginsamlingar (590/1980) 7 § 2 mom. samt

ändras 6 § som följer:

6 §

Inrikesministeriet ansvarar för den allmänna tillsynen över penninginsamlingsverksamheten och för statistikföringen av anordnandet av penninginsamlingar.

Inrikesministeriet kan ge utlåtanden och meddela anvisningar om anordnandet av penninginsamlingar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 197/1999
FvUB 10/2001
RSv 91/2001
ISL 5/2001
FvUB 15/2001
RSk 23/2001

Helsingfors den 23 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.