1048/2001

Given i Helsingfors den 23 november 2001

Lag om ändring av lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 2 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 4 § 1 och 2 mom. samt 6 § 2 punkten,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. sådana de lyder i lag 147/1995 samt 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 911/2000, som följer:

2 §
Definitioner

Med lotteri avses

1) i 3 § lotterilagen (1047/2001) avsedda penning- och varulotterier, gissningstävlingar, bingospel, tippning, vadhållning och totospel samt hållande av penningautomater och varuvinstautomater till allmänhetens förfogande, anordnande av kasinospel, kasinoverksamhet och hållande av sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § lotterilagen till allmänhetens förfogande,


Med avkastning av lotteri avses totalinkomsten av lottförsäljningen och det sammanlagda beloppet av de penninginsatser som betalts för deltagande i lottning, tippning, vadhållning och totospel samt för användning av varuvinstautomater. Med avkastning av penningautomater och kasinospel avses skillnaden mellan penninginsatsernas sammanlagda belopp och de vinster som utbetalts till spelarna.


4 §
Skattegrunden och skattesatsen

Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 5 procent av avkastningen av lotteriet. När sådana penningautomater och kasinospel som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten hålls någon annanstans än i ett kasino som avses i lotterilagen är lotteriskatten dock 3 procent av avkastningen.

För varulotterier, gissningstävlingar och hållande av varuvinstautomater är skatten 1,5 procent av avkastningen av lotteriet.


6 §
Undantag från skatteplikten

Skatt skall inte betalas


2) för hållande av sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § 1 mom. 1 och 2 punkten lotterilagen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 197/1999
FvUB 10/2001
RSv 91/2001
ISL 5/2001
FvUB 15/2001
RSk 23/2001

Helsingfors den 23 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.