1037/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om dagsbotens belopp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen den 21 maj 1999 om dagsbotens belopp (609/1999) 2―7 § som följer:

2 §
Baskonsumtionsavdrag

Baskonsumtionsavdraget är 255 euro.

3 §
Underhållsskyldighet

Från dagsbotens belopp avdras för den bötfälldes make och minderåriga barn samt makens minderåriga barn, som han eller hon försörjer, 3 euro per person. Med make jämställs en person som utan att ha ingått äktenskap fortgående lever med den bötfällde i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

4 §
Förmögenhet

Om den bötfällde har en beskattningsbar förmögenhet på minst 85 000 euro, höjs dagsbotsbeloppet med 3 euro. Om förmögenheten är minst 170 000 euro, höjs dagsbotsbeloppet med 6 euro.

5 §
Dagsbotens minsta belopp

Dagsboten får inte fastställas till lägre belopp än 6 euro.

6 §
Avrundning av centbelopp

Dagsbotsbeloppet fastställs i hela euro, så att överskjutande cent inte beaktas.

7 §
Minsta totalbeloppet av böter

Det minsta totalbeloppet av böter som döms ut för överskridande av högsta tillåtna hastighet enligt vägtrafiklagen (267/1981) eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av vägtrafiklagen är för mopedister 50 euro och för förare av andra motordrivna fordon 115 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 22 november 2001

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Lagstiftningsråd
Lena Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.