1034/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om överlåtelse av egendom som tillfallit staten såsom arv

I enlighet med statsrådet beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen den 5 december 1991 om överlåtelse av egendom som tillfallit staten såsom arv (1403/1991) 2 och 3 §, sådana de lyder i förordning 289/1993, som följer:

2 §

Är bouppteckningsvärdet för kvarlåtenskap som har tillfallit staten såsom arv större än 500 000 euro, fattas det beslut om överlåtelse eller behållande av egendom som avses i 5 kap. 2 § ärvdabalken av statsrådet i stället för statskontoret.

3 §

Om värdet av den egendom som landskapet Åland enligt 63 § självstyrelselagen för Åland (1144/91) har överlåtit till staten är större än 500 000 euro, fattas det beslut om överlåtelse eller behållande av egendom hos staten som avses i 2 § av statsrådet i stället för statskontoret.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 22 november 2001

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Lagstiftningsdirektör
Tiina Astola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.