1031/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 1 § stiftelseförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i stiftelseförordningen av den 1 december 1989 (1045/1989) 1 § som följer:

1 §

Tillstånd till grundande av en stiftelse får meddelas endast om värdet av den egendom som stiftelsen skall få är minst 25 000 euro. Är det fråga om en stiftelse som skall grundas enligt ett förordnande i ett testamente, får tillstånd dock beviljas, om egendomens värde motsvarar det belopp som krävdes för grundande av en stiftelse när testamentet upprättades.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 22 november 2001

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Lagstiftningsdirektör
Tiina Astola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.