1019/2001

Given i Helsingfors den 16 november 2001

Finansministeriets förordning om ändring av 4 § finansministeriets beslut om betalningsställen för vissa skatter samt om ersättning för dataöverföring

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets beslut av den 24 januari 1996 om betalningsställen för vissa skatter samt om ersättning för dataöverföring (72/1996) 4 § som följer:

4 §
Ersättning för dataöverföring

För varje uppburen skatterat beträffande vilken skatteverket tillställs eller förmedlas ett maskinläsbart betalningsmeddelande skall penninginrättningen betalas 14 cent i ersättning för dataöverföring. Om penninginrättningen förutom det maskinläsbara betalningsmeddelandet tillställer länsskatteverket ett verifikat över den uppburna raten är ersättningen dock 30 cent.

Om penninginrättningen till länsskatteverket förutom det maskinläsbara betalningsmeddelandet förmedlar ett datameddelande om högst 70 tecken som matats in från betalningsverifikatet eller som kunden förmedlat till sin bank är ersättningen 35 cent och för ett datameddelande om högst 140 tecken 50 cent. Ersättningen för ett verifikat som sänds i stället för ett i detta moment avsett meddelande i maskinläsbar form är 42 cent.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 16 november 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Matti Halén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.