1018/2001

Given i Helsingfors den 16 november 2001

Finansministeriets förordning om ändring av 1 § finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets beslut av den 28 december 1995 om deklarationsskyldighet (1760/1995) 1 § 1 mom., sådant det lyder i finansministeriets beslut 296/1997, som följer:

1 §
Skyldighet att deklarera inkomster och avdrag

I skattedeklaration eller i en bilaga till den skall enligt inkomstslag, inkomstkällor och förmögenhetsgrupper samt i övrigt tillräckligt specificerat antecknas de skattepliktiga inkomsterna och tillgångarna. I deklarationen skall även med motsvarande specificering antecknas de avdrag som den skattskyldige önskar räkna sig till godo och som kan beaktas endast under förutsättning att den skattskyldige lämnar en utredning om grunderna för avdraget och avdragets storlek. Inkomst och förmögenhet samt de avdrag, som görs på dessa meddelas med en cents noggrannhet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Den skall tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.

Om skattedeklarationen görs i euro för tiden före skatteåret 2002, skall inkomst och förmögenhet samt de avdrag som görs på dessa meddelas med en cents noggrannhet.

Helsingfors den 16 november 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Matti Halén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.