1016/2001

Given i Helsingfors den 16 november 2001

Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 8 § och

ändras 7 § 3 mom. som följer:

7 §
Rätt att utöva televisions- och radio- verksamhet

Rundradion Ab får utöva televisions- och radioverksamhet utan koncession på de frekvenser som har reserverats för bolaget i den plan som avses i 6 § radiolagen (1015/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2001
TrUB 6/2001
RSv 103/2001

Helsingfors den 16 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.