1011/2001

Given i Helsingfors den 15 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av vägtrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/1982) 22, 23, 26 och 28 § som följer:

22 §

Vid reglering av trafik med signaler, som visar fast sken, betyder ljusen följande:

1) Rött ljus anger att fordon inte får passera den primärsignal eller den stopplinje som nämns i 3 mom. Då samtidigt med rött ljus visas gult ljus, anger detta att växling av ljuset till grönt är omedelbart förestående.

2) Grönt ljus anger att fordon får passera primärsignalen och stopplinjen. Trots grönt ljus skall förare ge fri passage åt gående som i behörig ordning har beträtt eller just skall gå ut på skyddsvägen. Förare av fordon som svänger i korsning skall väja också för cyklist, mopedist och gående som korsar vägen. Förare som svänger till vänster skall dessutom väja för trafik som kommer från motsatt riktning.

3) Enbart gult ljus anger att fordon inte får passera primärsignalen eller stopplinjen. Har fordonet dock hunnit så långt att det inte utan risk kan stannas när ljuset växlar från grönt till gult, får det passera primärsignalen eller stopplinjen.

Har grönt ljus formen av en pil eller finns i det röda eller gula ljuset en pil med svarta konturer, skall ljuset, vid körning i den riktning som pilen anger, följas på det sätt som föreskrivs i 1 mom.

Primärsignalen är före korsningen den första signalen till höger om eller ovanför en del av ifrågavarande körbana. Om trafiken i färdriktningen regleras med trafikljus längs körfältet till vänster eller längs körfälten till vänster separat från den övriga trafikljusregleringen i denna färdriktning, är primärsignalen för denna trafik dock till vänster om en del av ifrågavarande körbana, på mittrefugen på en dubbelriktad körbana eller ovanför en del av ifrågavarande körbana.

23 §

Gult blinkande ljus i signal anger att föraren skall iaktta särskild försiktighet.

26 §

Rött blinkande ljus i signal anger att fordon inte får passera signalen eller stopplinjen.

Vitt blinkande runt ljus anger att en signal eller stopplinje får passeras med iakttagande av bestämmelserna om körning in i plankorsning.

28 §

I gångsignal betyder de olika ljusen följande:

1) Rött ljus att gående inte får beträda körbanan, cykelbanan eller spårvagnsfältet.

2) Grönt ljus att gående får beträda körbanan, cykelbanan eller spårvagnsfältet. Blinkande grönt ljus anger dessutom att den tid under vilken fotgängaren kan korsa körbanan håller på att gå ut och att ljuset kommer att växla till rött.

Finns för gående en särskild gångsignal, skall de följa denna.

Där det för gående inte finns någon särskild gångsignal skall gående följa de ljus som är avsedda för fordonstrafiken i den gåendes färdriktning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 15 november 2001

Minister
Kimmo Sasi

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.