1000/2001

Given i Helsingfors den 15 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om utkomststöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 30 januari 1998 om utkomststöd (66/1998) 2 § och 3 § 2 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 112/2001, som följer:

2 §
Justering av grunddel

De belopp av grunddelen som nämns i 9 § lagen om utkomststöd justeras enligt bestämmelserna i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

3 §
Ikraftträdande

De belopp av grunddelen som nämns i 9 § lagen om utkomststöd och som anges i lag 535/2001, motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket de folkpensioner som skall betalas i januari 2001 har beräknats.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 15 november 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Päivi Kemppi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.