987/2001

Given i Helsingfors den 15 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 12 § skogsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i skogsförordningen av den 20 december 1996 (1200/1996) 12 § 1 mom. som följer:

12 §
Vissa tidsfrister

Den skyldighet att förnya skogen efter avverkning som bestäms i 2 § 3 mom. lagen om enskilda skogar (412/1967) förfaller, om skogscentralen inte senast den 31 december 2002 har ingått en överenskommelse enligt 20 § 2 och 3 mom. skogslagen om korrigerande åtgärder eller har utfärdat ett beslut enligt 20 § 2 mom. skogslagen om korrigerande åtgärder eller vidtagit åtgärder som avses i 3 mom. i nämnda paragraf.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 15 november 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Pentti Lähteenoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.