969/2001

Given i Helsingfors den 9 november 2001

Lag om ändring av 7 § lagen om parkeringsbot

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/1970) 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 353/1990, som följer:

7 §

Parkeringsboten är oberoende av felets art 10 euro. Genom förordning av inrikesministeriet kan dock botens belopp höjas till högst 40 euro, om detta anses nödvändigt av trafikskäl. Förhöjningen kan även avse en kommun eller ett visst område i en kommun.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 103/2001
LaUB 19/2001
RSv 119/2001

Helsingfors den 9 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.