958/2001

Given i Helsingfors den 8 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 a § sjukförsäkringsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november (473/1963) 6 § 2 mom. och 7 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 2 mom. i förordning 493/1978 och 7 a § i förordning 1325/1990, som följer:

6 §

Av kostnaderna för fysikalisk behandling eller, försåvitt de överstiga av folkpensionsanstalten fastställd taxa, av belopp enligt taxan, ersättas tre fjärdedelar, till den del kostnaderna eller beloppen enligt taxan överstiga i 8 § 1 mom. sjukförsäkringslagen stadgat penningbelopp per behandlingsföreskrift. På grund av en och samma läkarordination ersättes fysikalisk behandling dock högst för femton behandlingstillfällen, såvida behandlingen meddelats inom tre månader räknat från första behandlingstillfället.


7 a §

Har en försäkrad, hans nödvändiga följeslagare eller i 10 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedd medlem av en försäkrads familj., en försäkrads förmyndare eller någon annan som bör jämställas med dessa varit tvungen att under resa övernatta i härbärgeringsrörelse eller på inkvarteringsställe som anordnats för patienter vid en undersöknings- eller behandlingsanstalt, mellan klockan 22 och 7 under en tid av minst fyra timmar, betalas en övernattningspenning om 20,18 euro per person i dygnet, dock högst ett belopp som motsvarar verkliga, nödvändiga inkvarteringskostnader.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 november 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Lauri Pelkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.