942/2001

Given i Helsingfors den 1 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om lönegaranti för sjömän

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i förordningen den 28 december 2000 om lönegaranti för sjömän (1295/2000) 8 § som följer:

8 §
Betalningslättnader

Nylands arbetskrafts- och näringscentral kan bevilja i 17 § 1 mom. lagen om lönegaranti för sjömän nämnt anstånd med betalningen eller befrielse från betalningsskyldigheten, om kapitalbeloppet av statens fordran är högst 84 094 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 1 november 2001

Arbetsminister
Tarja Filatov

Äldre regeringssekreterare
Tarja Brandes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.