931/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Undervisningsministeriets förordning om beloppet av studiestödets bostadstillägg i länder med låg hyresnivå

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 a § 3 mom. lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994), sådant det lyder i lag 734/2001:

1 §
Beloppet av bostadstillägget i länder med låg hyresnivå

Studiestödets bostadstillägg är per månad

1) i Bulgarien 58,87 euro,

2) i Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland 75,68 euro, och

3) i Slovakien 109,32 euro.

Om studeranden lägger fram visar en utredning om att den uppburna månadshyran är större än det belopp som anges ovan, betalas bostadstillägget till hyran samma belopp som, dock högst 180,80 euro i månaden.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning av den 12 april 2000 om beloppet av studiestödets bostadstillägg i länder med låg hyresnivå (371/2000).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 oktober 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.