924/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av 4 § lagen om oljeavfallsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 december 1986 om oljeavfallsavgift (894/1986) 4 §, sådan den lyder i lag 985/1989, som följer:

4 §

I oljeavfallsavgift skall betalas 4,2 cent per kilogram.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.