922/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av den accistabell som utgör bilaga till lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras den accistabell som utgör bilaga till lagen den 29 december 1994 om tobaksaccis (1470/1994), sådan accistabellen lyder i lag 1226/1999, som följer:

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Euro/enhet Procent av detaljhandelspris
Cigarretter 1 15,13/1000 st. 50,0
Cigarretter och cigariller 2 22,0
Pip- och cigarrettobak 3 3,62/kg 48,0
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter 4 3,62/kg 50,0
Cigarrettpapper 5 60,0
Annan produkt som innehåller tobak 6 60,0

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.