913/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av 3 och 9 § lagen om hundskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juni 1979 om hundskatt (590/1979) 3 och 9 §, av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag 357/1991, som följer:

3 §

Kommunalfullmäktige beslutar om hundskattens belopp, vilket är högst 50 euro.

9 §

Har hundägare försummat att göra ändringsanmälan om ort- eller ägarbyte för hunden eller hundanmälan för skattefri hund, kan kommunstyrelsen eller i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare ålägga honom att erlägga en försummelseavgift om 10 euro. Avgiften skall debiteras senast under det femte året från utgången av det år för vilket anmälan borde ha gjorts. Angående försummelseavgiften gäller i övrigt vad som föreskrivs om hundskatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen för 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.