912/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av 22 § fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 22 § 2 mom., sådant det lyder i lag 506/1998, som följer:

22 §
Verkställande av beskattning

Fastighetsskatt påförs inte om beloppet av den skattskyldiges skatt skulle bli mindre än 17 euro. Fastighetsbeskattningen slutförs vid den tidpunkt som skattestyrelsen bestämt, dock senast vid utgången av kalenderåret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.